Xưởng sơn mài

lacquered.jpg


Trước khi chúng tôi sơn lớp hoàn thiện sơn mài, nhóm của chúng tôi sẽ kiểm tra màu sắc và phép đo của mục cơ sở. Khi nó vượt qua kiểm tra chất lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ dán nhãn theo dõi vào mặt sau của bảng điều khiển trước khi sơn lớp sơn mài lên trên. Chúng tôi sơn lớp nền và để các vật dụng khô trong 3 đến 4 giờ trước khi chà nhám. Nhìn chung, chúng tôi áp dụng ba vòng sơn nền và chà nhám để có lớp sơn hoàn thiện. Chúng ta có thể sử dụng máy chà nhám trên các bề mặt phẳng; tuy nhiên, tạo hình cửa đòi hỏi đắt hơn, chà nhám bằng tay

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật