Máykhoan

drilling.jpg


Đối với khu vực này, chúng tôi có 3 máy khoan. Một chiếc có cảm biến có thể tự động nhận diện bảng điều khiển nếu cắt sai và sẽ dừng lại, mỗi giờ khoan được 1200 chiếc. Một cái khác có vị trí gấp đôi để khoan, có nghĩa là nó hiệu quả hơn mỗi giờ khoan 1800 chiếc.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật