Máy dải cạnh

edge_banding.jpg


Chúng tôi có 3 máy dải cạnh, 2 KDT và 1 Nanxing, cả hai đều là thương hiệu công ty IPO hàng đầu tại Trung Quốc. Mỗi giờ, chúng tôi hoàn thành 100 chiếc bảng trên cả 4 mặt hoặc 1 chiếc bảng sau mỗi 36 giây

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật