Máy tạo rãnh

grooving.jpg


Các nhà điều hành có kinh nghiệm của chúng tôi sử dụng thiết bị chính xác tạo các rãnh chính xác để chứa các tấm trong cấu trúc khung và tấm và đáy ngăn kéo.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật